• O nás

 • Kvalitné
  produkty a služby


 • Vízia


 • Poslanie

Firma sa zaoberá servisom a údržbou automatizačnej, meracej a regulačnej, pohonnej a strojnej techniky. Bola založená v roku 1997 v Štúrove. Sídlo sa nachádza na Námestí pri štadióne č. 1, pričom ďalšie dielne sa nachádzajú v areáli Smurfit Kappa Obaly a.s.

Hlavným cieľom založenia firmy bolo zabezpečenie servisnej činnosti automatizačnej a meracej techniky na území stredného a južného Slovenska. V súčasnosti ako európska firma koncentrujeme svoje sily na náš región, bez ohľadu na štátne hranice.

Strategické oblasti pôsobenia sú:

 • automatizačná technika a procesná automatizácia
 • meracia a regulačná technika
 • pohonová technika
 • spínacia a inštalačná technika

Obchodná a servisná činnosť je zameraná na nasledujúce oblasti:
papierenský, strojárenský, potravinársky, stavebnícky, energetický, chemický, farmaceutický, automobilový priemysel.

V súčasnosti zamestnávame 7 stálych a 3 externých zamestnancov. Stále školenia a zvyšovanie odbornej spôsobilosti tvorí základ našej profesionality.

V roku 2005 sme zaviedli systém manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2000, ako ďalší prostriedok zvyšovania spokojnosti zákazníka.

Spolupracujeme nasledovnými dodávateľmi: ES & A, SimexControl, ECS-LENZE, FESTO, SICK, BALLUFF, RITTAL, MURAT, OMRON, AB-ROCKWELL. Strategickým dodávateľom je SIEMENS Ag.

Svoje činnosti vyvíjame aj v zahraničí. Medzi našimi zákazníkmi patria svetoznáme firmy zo Slovenskej, Maďarskej, Českej, Rakúskej, Čínskej, Holandskej, Nemeckej republiky.

Naša podniková filozofia je postavená na myšlienke dosiahnutia najvyššej možnej spokojnosti našich zákazníkov.

Urobiť kvalitnú prácu znamená v prípade našej firmy to, že pre našich vážených klientov poskytujeme hodnotu tvorne služby.

Jedna z najväčších výziev 21. storočia v prípade každej firmy je otázka kvality a jej zabezpečenie. Dnešný predaj je už nepredstaviteľný bez zabezpečenia kvality. Odovzdať kvalitnú prácu v prípade firmy VT-SERVICE CENTER znamená, že pre našich vážených klientov poskytujeme hodnotu tvorne služby.

Túto snahu podporujeme aplikovaním nižšie uvedených kvalitatívnych znakov:

 • ponúkame a predávame komplexné technologické služby
 • základom našich služieb je vysoká technická úroveň, ktorú charakterizujú odborníci s vysokou kvalifikáciou, s praktickými skúsenosťami a dielce, komponenty svetovej úrovne
 • našu činnosť vykonávame na základe osobitných požiadaviek klientov pri zabezpečení ich spokojnosti
 • snažíme sa o bezpodmienečné dodržanie dodacích lehôt
 • s našimi klientmi vedieme obojstrannú komunikáciu, ktorá napomáha realizovaniu ich predstáv
 • prevádzkujeme systém riadenia kvality EN ISO 9001:2008
 • základom profesionality považujeme neustále vzdelávanie
 • s klientmi sa snažíme vybudovať dlhodobú, vzájomne prospešnú partnerskú spoluprácu

Samozrejme vyššie uvedené snahy sa musia vnímateľne premietnuť do praxe. K tomu potrebujeme tímovú prácu a spojenie odborne kvalifikovaných ľudí, moderných a efektívnych techník,- a spôsobov riadenia.

Veď kvalita je pre nás nielen akýmsi pojmom, ale spoločným výsledkom množstva procesov, výkonov, techník a technológií.

Naša firma bude zabezpečovať vynikajúce a kvalitné služby, na maximálnu spokojnosť svojich zákazníkov, a to vo všetkých oblastiach pôsobenia.

Budúcnosť vedúcich a administratívnych zamestnancov:
Zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o zákazníka.
Vzdelaní a motivovaní zamestnanci firmy budú produkovať kvalitné a hodnotu tvorne služby pre zákazníka.
Účinné hospodárske a technické vedenie zabezpečí našu konkurencieschopnosť.
Budeme partnermi zákazníkom, dodávateľom, občanom a rôznym inštitúciám v okolí.

Budúcnosť údržbárskych zamestnancov:
Budú zabezpečovať komplexné a kvalitné údržbárske služby, na plnú spokojnosť zákazníka.
Vzdelaní a motivovaní zamestnanci firmy budú produkovať kvalitné a hodnotu tvorne služby pre zákazníka.
Účinné hospodárske a technické vedenie zabezpečí našu konkurencieschopnosť.
Budeme partnermi zákazníkom, dodávateľom, občanom a rôznym inštitúciám v okolí.

NAŠE POSLANIE – aby sme sa stali najúspešnejšou a najúčinnejšie fungujúcou firmou v odvetví automatizácie, MaR (meranie a regulácia) a pohonovej techniky. K tomu je potrebné byť spoľahlivým a plne kvalitným dodávateľom služieb a výrobkov.

NAŠE CIELE – aby sme našim zákazníkom poskytovali kvalitné produkty a hodnotu tvorné služby.

Treba byť silný vo finančnej oblasti
To znamená preukázať silný a vyrovnaný finančný výkon.

Treba byť vedúcim na slovenskom trhu
Treba byť vedúcim na trhu elektro-automatizácie a meracej techniky, čiže získať vedúcu pozíciu na Slovensku, s určujúcou účasťou na každom územnom trhu.

Treba poskytovať kvalitné, hodnotné služby
V každom trhovom segmente, v ktorom pôsobíme poskytnúť služby úplné a na najvyššej úrovni.

Treba byť marketingovo orientovaným
Musíme predstihnúť spolusúťažiacich v predvídaní potrieb zákazníkov a to rýchlou reakciou na ich potreby a činnosť spolusúťažiacich.

Treba byť dobrým zamestnávateľom
Treba vytvoriť také pracovné prostredie, ktoré láka, udrží a rozvíja zaviazaných zamestnancov, pričom im dáva podiel z úspechu firmy.

Treba byť dobrým susedom a druhom
Byť dobrým susedom – pôsobiť s ohľadom na spoločenstvo a prostredie.

 

 

VT-Service Center
na facebook

 

Partneri:

 

Referencie:

© All rights reserved 2011